Beroepsverenigingen

Psychologiepraktijk Borkent is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de beroepsvereniging van psychologen in Nederland. Voor de uitoefening van onze praktijk houden wij ons aan de regels die gelden voor psychologen zoals die omschreven staan in de beroepscode van het NIP. Deze beroepscode is in te zien op de website van het NIP.

Ook zijn wij aangesloten bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en zijn we lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Dit betekent dat een psychologisch consult vanuit de meeste aanvullende zorgverzekeringen (deels) vergoed wordt.

Ook betekent dit dat, mocht je niet tevreden zijn over de behandeling die aangeboden is door Psychologiepraktijk Borkent, je bij de NFG een klacht kunt indienen. Klik hier voor meer informatie daarover.

 

cropped-cropped-nip210_nip_psycholoog_rgb-copy.jpgnfg  RBCZ